ข่าวสารของร้านค้า

ณรงค์การช่าง / Narong Karnchang

รับแกะสลักแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ทุกชนิด 

แกะโลโก้ แกะตัวเลข แกะตัวหนังสือ

และเครื่องหมายต่างๆ

แกะพิมพ์ลาสติก แกะสลักโลโก้ ทุกชนิด

แกะพิมพ์ทองแดง สปาร์ค EDM

แกะสลักแม่พิมพ์ทองเหลือง

แกะแม่พิมพ์ทองเหลืองหยอดยาง พิมพ์ช็อต

แกะบล็อกตัวเลข แกะบล็อกตัวหนังสือ

แกะลวดลายต่างๆ แกะบล็อกเหล็ก บล็อกทองเหลือง ฮอตสแตมป์ 

แกะสลักแท่งเหล็กสำหรับไปปั๊มตรา

แม่พิมพ์ แม่พิมพ์ทองเหลือง แม่พิมพ์เหล็ก

ตัวอักษรทองเหลือง ตัวเลขทองเหลือง ตัวอักษรเหล็ก

ตัวเลขเหล็ก ตัวอักษรทองเหลืองฮอตแสตมป์

ตัวอักษรเหล็กฮอตแสตมป์ ตัวหนังสือกดลอย

ตัวอักษรกดลอย ตัวเลขกดลอย โลโก้กดลอย

บล็อกตัวหนังสือ บล็อกตัวอักษร บล็อกตัวเลข บล็อกโลโก้

แม่พิมพ์ตัวหนังสือ แม่พิมพ์ตัวอักษร แม่พิมพ์ตัวเลข แม่พิมพ์โลโก้

ฮอตสแตมป์ตัวหนังสือ ฮอตสแตมป์ตัวอักษร 

ฮอตสแตมป์ตัวเลข ฮอตสแตมป์โลโก้

แกะสลักตัวหนังสือ แกะสลักตัวอักษร แกะสลักตัวเลข แกะสลักโลโก้

แม่พิมพ์บล็อกช็อตตัวหนังสือ

แม่พิมพ์บล็อกช็อตตัวอักษร แม่พิมพ์บล็อกช็อตตัวเลข

แม่พิมพ์บล็อกช็อตโลโก้

แม่พิมพ์ปั้มตัวหนังสือ แม่พิมพ์ป๊มตัวอักษร 

แม่พิมพ์ปั๊มตัวเลข แม่พิมพ์ปั๊มโลโก้

โค๊ต ตัวตอก แม่พิมพ์สบู่

 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

 

คุณณรงค์ โทร. 087-8972345


Email : wintechlogo@hotmail.com 


//